W reżimie sanitarnym powoli otwieramy Dom Kultury!

W reżimie sanitarnym powoli otwieramy Dom Kultury!

Drodzy Państwo, powoli zaczynamy wracać i otwieramy Dom Kultury.

Mamy nadzieję, że wkrótce wrócimy do pełnej działalności.