V Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych pn. „Źródła, korzenie rozdroża w kulturze narodów Europy” – 4-7 czerwca 2004 roku

V Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych pn. „Źródła, korzenie rozdroża w kulturze narodów Europy” – 4-7 czerwca 2004 roku

Uczestnicy: Tuchów, Pettenbach, Detva, Illingen, Saint Jean de Braye, Martfü

Kwota dofinansowania 7 000 euro

Wsparcie finansowe: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki i Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej