Utworzenie Cyfrowego Kina 3D PROMIEŃ w Tuchowie w ramach MSKC – 2011

Utworzenie Cyfrowego Kina 3D PROMIEŃ w Tuchowie w ramach MSKC – 2011

W ramach realizacji projektu dokonano zakupu i montażu cyfrowego projektora 3D, serwera i urządzeń programująco-sterujących, nagłośnienia dolby stereo, ekranu kinowego oraz zakupiono okulary.

Koszt całkowity projektu 510 000,00 zł, w tym dofinansowanie 195 000,00 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.