„Ty, coś w Tuchowie tron sobie obrała” – z cyklu Przegląd widowisk historycznych odc. 2 SP Jodłówka Tuchowska

„Ty, coś w Tuchowie tron sobie obrała” – z cyklu Przegląd widowisk historycznych odc. 2 SP Jodłówka Tuchowska

W roku 2010 r. Szkoła Podstawowa w Jodłówce Tuchowskiej przedstawiła program „Ty, coś w Tuchowie tron sobie obrała”, który przybliżał historię cudownego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej, sprowadzonego do Tuchowa w połowie XVI wieku.

Jak podaje o. Mieczysław Witalis (CSsR), geneza tego dzieła sztuki jest nieznana. Nie można przypisać go do jakiegoś konkretnego stylu sztuki, a przyczepiane przez wieków wota pozostawiały zniszczenia. Redemptorysta wskazuje jednak analogie z późnogotyckim malarstwem małopolskim z przełomu XV i XVI w.

Obraz Matki Bożej Cudownej był przedmiotem zainteresowań m.in. o. Marcina Melaniusza OSB oraz
o. Stanisława Szygielskiego, benedyktyna tynieckiego, który – jak pisze Andrzej Mężyk – „nie zapomniał starać się o pomnożenie czci cudownego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej” i dodatkowo umieścił w swej pracy sztych, na którym, nad dawnym Tuchowem, z kielicha kwiatu róży, wyłania się cudowny obraz.

Róża jest w symbolice chrześcijańskiej kwiatem wyjątkowym wskazującym na rajski ogród, a przede wszystkim Niepokalaną Dziewicę Maryję, będącą różą wśród cierni grzesznego świata.
To do Niej licznie przybywali i nadal przybywają pielgrzymi z całego kraju, wierząc w cudowne Jej wstawiennictwo.

W związku z rozwojem ruchu pielgrzymkowego biskup krakowski Tomasz Oborski powołał komisję, która w 1642 roku wydała orzeczenie o cudowności miejsca i obrazu.
Obraz został koronowany 2 października 1904 roku przez biskupa tarnowskiego Leona Wałęgę.

Źródła:
Mężyk A., „Dwa jubileusze w Tuchowie, 1340-2010”, Tuchów 2014
Witalis M. (CSsR), „Sztuka sakralna Tuchowa” [w:] „Pokłosie tuchowskich jubileuszy. Materiały z sesji naukowych z okazji 650-lecia (10.11.1990) i 670-lecia (14.09.2019) pod red. A. Kowalika i J. Kozioła”, Tuchów 2011

#680-lecieprawmiejskich