Tuchowski KulturaON

Tuchowski KulturaON

6 i 7 grudnia 2021 w ramach projektu pn. Tuchowski KulturaON – stacjonarne i mobilne studia nagrań, w Domu Kultury w Tuchowie odbyło się szkolenie dla pracowników DK organizowane przez Narodowe Centrum Kultury, które przeprowadził Karol Baranowski. Przypomnijmy, że projekt realizowany jest w ramach projektu systemowego pn. Konwersja cyfrowa domów kultury, dofinansowany z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Szkolenie poprzedzone było dwoma spotkaniami konsultacyjnymi, w wyniku których opracowana została autodiagnoza Domu Kultury w ramach projektu systemowego pn. Konwersja cyfrowa domów kultury.

Podczas pierwszego dnia szkolenia tworzyliśmy mapę zasobów Domu Kultury oraz miasta i gminy Tuchów, dokonaliśmy przeglądu narzędzi cyfrowych umożliwiających zdalną edukację i animację kultury w tym: 1.(narzędzi do prowadzenia spotkań, warsztatów on-line, webinariów – TEAMS ZOOM) 2. (narzędzi do prowadzenia e-kursów, transmisji on-line; internetowych narzędzi do zarządzania projektami, tworzenia podcastów, edycji materiałów foto i video – GOOGLE SLIDES, PREZI, CANVA, ADOBE SPARK oraz CHMURY WYRAZOWE: WORD ART, POLONA TYPO, QUIZY: KAHOOT, LEARNING APPS, AUDIO: ANCHOR.FM.)

W drugim dniu rozmawialiśmy o: wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz narzędziach do tworzenia wirtualnych spacerów. W rozszerzonej rzeczywistości poznawaliśmy – Quiver, Mission to Mars. Omawialiśmy aktualne trendy w kulturze z cyfrową przestrzenią oraz rozmawialiśmy o prawach autorskich i licencjach. W diagnozie potrzeby i jej narzędziach odnieśliśmy się do metodologii jej przeprowadzania i zderzaliśmy ją z praktyką.Na koniec projektowaliśmy działania, które odpowiadały na zdiagnozowane potrzeby oraz zinwentaryzowane i zmapowane zasoby Domu Kultury w Tuchowie. Tym działaniem jest konwersja cyfrowa Domu Kultury w Tuchowie i w jego ramach wiele działań takie jak pierwszy z planowanych i już realizowany projekt pn. Tuchowski KulturaON – stacjonarne i mobilne studia nagrań.

DZIĘKUJEMY PANU KAROLOWI BARANOWSKIEMU ZA NIEZWYKLE MERYTORYCZNE, PRAKTYCZNE I CIEKAWE SPOTKANIE SZKOLENIOWE, PRZEPROWADZONE PROFESJONALNIE I EMPATYCZNIE.

Podczas kolejnych etapów przeprowadzone będą spotkania konsultacyjne organizowane przez Narodowe Centrum Kultury, zakup sprzętu, urządzeń i oprogramowania, który zostanie przeprowadzony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Odbędą się również szkolenia i warsztaty realizowane w ramach projektu. Uruchomienie stacjonarnego i mobilnego studia nagrań planowane jest na przełomie maja i czerwca 2022 roku.O realizacji projektu będziemy informować na bieżąco.