Tuchowski KulturaON

Tuchowski KulturaON

MAMY SPRZĘT NA MIARĘ XXI wieku. Zrealizowaliśmy kolejny etap, czyli zakup podstawowego sprzętu i urządzeń w ramach projekt pn. Tuchowski KulturaON – stacjonarne i mobilne studio nagrań, który realizowany jest w ramach projektu systemowego pn. Konwersja cyfrowa domów kultury, dofinansowanego z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. (https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/granty/konwersja-cyfrowa-domow-kultury)

O co chodzi?

Tuchowski KulturaON polega na stworzeniu studia nagrań stacjonarnego i mobilnego. Mają one służyć do rejestrowania i transmitowania dorobku kulturowego społeczności lokalnej, wydarzeń kulturalnych, oferty animacyjnej oraz stanowić narzędzia tworzenia dla tuchowskiej kultury i jej odbiorców alternatywnej rzeczywistości wirtualnej o nieograniczonym do niej dostępie.Tuchowski KulturaON ma również umożliwiać komunikowanie się z odbiorcami kultury i jej twórcami oraz stanowić narzędzie tworzenia i utrzymywania relacji ze społecznością lokalną. Stworzenie Tuchowskiego KulturaON-u będzie możliwe dzięki doposażeniu placówki w odpowiednie cyfrowe zasoby infrastrukturalne oraz przeprowadzenie odpowiednich szkoleń i warsztatów podnoszących kompetencje cyfrowe pracowników Domu Kultury w Tuchowie oraz lokalnych animatorów kultury.

Dlaczego tak?

Z uwagi na funkcjonalność, potrzeby rejestracji oraz transmisji online, w tym logistykę i realizację nagrań, utworzone zostaną dwa studia nagrań: stacjonarne i mobilne. Stacjonarne znajdować się będzie w sali studyjnej Domu Kultury w Tuchowie i zostanie wyposażone w odpowiednie urządzenia, sprzęt oraz programy. W nim realizowane będą nagrania oraz transmisje stałego cyklicznego tuchowskiego programu. Mobilne studio nagrań lokalizowane będzie w zależności od potrzeb realizacji programowej, czyli w sali koncertowej, salach muzealnych, pracowniach edukacyjnych, amfiteatrze, na rynku i w innych, podobnych miejscach. Dzięki temu realizowane będą transmisje online oraz relacje z wydarzeń, imprez itd.

Ile na projekt?

15.09.2021 roku pomiędzy Narodowym Centrum Kultury a Domem Kultury w Tuchowie zawarta została umowa o powierzenie grantu na realizację projektu grantowego w kwocie 145 900,00 zł.

Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2022 roku. Uruchomienie stacjonarnego i mobilnego studia nagrań planowane jest na przełomie maja i czerwca 2022 roku.O realizacji projektu będziemy informować na bieżąco.