„Tuchów dawniej i dzisiaj” – wystawa z okazji 680-lecia miasta

„Tuchów dawniej i dzisiaj” – wystawa z okazji 680-lecia miasta

Muzeum Miejskie oraz Dom Kultury w Tuchowie zapraszają w podróż do przeszłości naszego miasta, któremu poświęcona jest wystawa pn. „Tuchów dawniej i dzisiaj”.

Wystawa powstała z okazji 680-lecia nadania Tuchowowi praw miejskich i obejmuje zdjęcia najważniejszych zabytków oraz miejsc związanych z miastem w nietypowym ujęciu, stanowiąc pomost pomiędzy przeszłością i teraźniejszością.

Ekspozycja znajduje się w holu Domu Kultury w Tuchowie, gdzie zapraszamy do jej oglądania.

W miarę sprzyjających warunków pogodowych wystawę będziemy eksponować również przed budynkiem Domu Kultury.

Zapraszamy!

Z uwagi na sytuację utrzymującego się zagrożenia epidemicznego przypominamy o przestrzeganiu wszelkich zasad bezpieczeństwa.

#680-lecieTuchowa
#Tuchówdawniejidzisiaj