Szkolimy się i podnosimy kompetencje cyfrowe

Szkolimy się i podnosimy kompetencje cyfrowe

6 i 7 grudnia 2021 w ramach projektu pn. Tuchowski KulturaON – stacjonarne i mobilne studia nagrań, w Domu Kultury w Tuchowie odbyło się szkolenie dla pracowników DK organizowane przez Narodowe Centrum Kultury. Przeprowadził je Karol Baranowski.

Szkolenie poprzedzone było dwoma spotkaniami konsultacyjnymi, w wyniku których opracowana została autodiagnoza Domu Kultury w Tuchowie w ramach projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury”.

Podczas pierwszego dnia szkolenia tworzyliśmy mapę zasobów Domu Kultury oraz miasta i gminy Tuchów, dokonaliśmy przeglądu narzędzi cyfrowych umożliwiających zdalną edukację i animację kultury, w tym: narzędzi do prowadzenia spotkań, warsztatów online, webinariów – TEAMS ZOOM; narzędzi do prowadzenia e-kursów, transmisji online; internetowych narzędzi do zarządzania projektami, tworzenia podcastów, edycji materiałów foto i video – GOOGLE SLIDES, PREZI, CANVA, ADOBE SPARK oraz CHMURY WYRAZOWE: WORD ART, POLONA TYPO, QUIZY: KAHOOT, LEARNING APPS, AUDIO.

W drugim dniu rozmawialiśmy o wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz narzędziach do tworzenia wirtualnych spacerów. Poznawaliśmy Quiver, Mission to Mars. Omawialiśmy aktualne trendy w kulturze z cyfrową przestrzenią oraz rozmawialiśmy o prawach autorskich i licencjach. W diagnozie potrzeby i jej narzędziach odnieśliśmy się do metodologii jej przeprowadzania i zderzaliśmy ją z praktyką.

Na koniec projektowaliśmy działania, które odpowiadały na zdiagnozowane potrzeby oraz zinwentaryzowane i zmapowane zasoby Domu Kultury w Tuchowie. Tym działaniem jest konwersja cyfrowa Domu Kultury w Tuchowie i w jego ramach wiele działań takie jak pierwszy z planowanych i już realizowany projekt pn. Tuchowski KulturaON – stacjonarne i mobilne studia nagrań. Dziękujemy Karolowi Baranowskiemu za niezwykle merytoryczne, praktyczne i ciekawe spotkanie szkoleniowe, przeprowadzone profesjonalnie i empatycznie.