„Spotkanie to początek. Podążanie razem to postęp. Wspólna praca to sukces.”  (Henry Ford)

„Spotkanie to początek. Podążanie razem to postęp. Wspólna praca to sukces.” (Henry Ford)

Dolina Białej gościła członków stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich.

Spotkanie integracyjne było formą podziękowania za całoroczne angażowanie się w sprawy naszej gminy, pracę podczas organizowanych wydarzeń kulturalnych, festiwali, uroczystości oraz włączanie się w różne inne formy aktywności, w tym w akcje charytatywne oraz niesienia pomocy potrzebującym w kraju i za granicą.

Na zaproszenie odpowiedziało blisko 200 osób, co przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów, ale równocześnie wywołało wielką radość.

Swoją radość i podziękowanie wyraziła burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek w słowie skierowanym do uczestników spotkania: „Spotkanie dzisiejsze jest formą podziękowania za całoroczne zaangażowanie w sprawy naszej gminy, wszelką pomoc, którą od Was otrzymuję w każdym momencie, pracę podczas licznych uroczystości i wydarzeń, ale też w czasach covid-19 i ostatnio pomoc Ukrainie. Ogromnie cieszy tak duża liczba osób aktywnych, społeczników i wolontariuszy angażujących się w życie naszej lokalnej społeczności. Mam nadzieję, że takie chwile jeszcze bardziej zjednoczą i wzmocnią potencjał organizacji pozarządowych w naszej gminie. To jedno z najważniejszych ogniw społeczności lokalnej, które należy wspierać i doceniać każdego dnia. Dziękuję, że jesteście zawsze, kiedy potrzeba. Już dzisiaj zapewniam, że za rok powtórzymy spotkanie”.