„Spotkania tuchowian z Janem Pawłem II” – moje zdjęcie z Ojcem świętym

„Spotkania tuchowian z Janem Pawłem II” – moje zdjęcie z Ojcem świętym

W spotkaniach z Janem Pawłem II uczestniczyły rzesze pielgrzymów z całego świata.
Wielu z nas było z pielgrzymką w Watykanie, Zakopanem, Krakowie, Starym Sączu, Tarnowie czy w innym mieście.
W tym szczególnym dniu Jego 100. urodzin zapewne w sentymentem i radością wracamy do tych spotkań. Zapewne w niejednym oku zakręciła się łezka ze wzruszenia. Podzielcie się z nami swoimi wspomnieniami zapisanymi na zdjęciach.
W roku 2020, ogłoszonym przez Sejm RP Rokiem Świętego Jana Pawła II serdecznie zapraszamy do nadsyłania zdjęć z Waszych spotkań z Janem Pawłem II. Zostaną one wydrukowane i zaprezentowane na wystawie pt. „Spotkania tuchowian z Janem Pawłem II” w Muzeum Miejskim w Tuchowie.
Cieszymy się ogromnie, ponieważ pierwsze zdjęcia już do nas dotarły.

Zdjęcia należy przesłać na e-maila: [email protected] do 24.05.2020 r.

Bądź z kulturą – #kulturaztobą

Przesłanie zdjęć jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie (przetwarzanie) zarejestrowanego i przekazanego wizerunku poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w internecie (w tym na stronie internetowej Domu Kultury w Tuchowie oraz Gminy Tuchów, na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych
i informacyjnych, a także w mediach i w prasie lokalnej, w tym m. in. w „Kurierze Tuchowskim” oraz ich wydrukowanie i zaprezentowanie na wystawie w Muzeum Miejskim w Tuchowie.