„Rozwój aktywności lokalnej poprzez doposażenie Parafialnej Orkiestry Dętej z Siedlisk działającej przy Domu Kultury w Tuchowie” – 2012 r.

„Rozwój aktywności lokalnej poprzez doposażenie Parafialnej Orkiestry Dętej z Siedlisk działającej przy Domu Kultury w Tuchowie” – 2012 r.

W ramach realizacji projektu zakupiono: saksofon barytonowy (1 szt.), sakshorn altowy (3 szt.), talerze orkiestrowe 18” (1 kpl.), wzmacniacz gitarowy (1 szt.), pulpit do ćwiczeń (20 szt.), klarnet drewniany (8 szt.).

 

Koszt całkowity projektu: 30 920,00 zł, w tym dofinansowanie: 17 596,73 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oś LEADER na lata 2007-2013.