„Pszczółka Lula” – z cyklu Bajki miodem pokrzepione

„Pszczółka Lula” – z cyklu Bajki miodem pokrzepione

Tematyka bajek jest uniwersalna i ponadczasowa. Na przestrzeni wieków perełki tego gatunku literackiego kierowane były do dzieci, odbiorców wymagających, wrażliwych i uważnych. Dość wspomnieć mistrzów: Stanisława Jachowicza, Jana Brzechwę czy Juliana Tuwima, którzy czarowali słowem i wychowywali pokolenia Polaków czytających ich bajki.

Z takim właśnie wzorem i ambitnym wyzwaniem zmierzyli się współcześni autorzy, którzy wzięli udział w VII Konkursie Literackim o statuetkę Sowy Tuchówki 2017 pt. „Bajka miodem pokrzepiona”. Nagrodzone i wyróżnione bajki zostały opublikowane w antologii pokonkursowej „Bajki miodem pokrzepione” wydanej w dwóch częściach: część I „Pszczół tuchowskich sprawy” oraz część II „Taniec na plastrze miodu”.

Powstały bajki zarówno epigramatyczne, jak i narracyjne. Posiadają krótką i łatwo przyswajalną fabułę, styl i klimat pełen emocji, wynikający z trudnych wyborów i mądrych przemyśleń bajkowych bohaterów.

W zdecydowanej większości bajek odnajdujemy pochwałę życia pszczół, jako wspólnoty doskonale zorganizowanej.

Z treści bajek wyłania się obraz, a także osąd moralny współczesnego świata. Podkreślone są zagrożenia wynikające z braku poszanowania przez człowieka praw natury, które dla ludzkości są siłą życiodajną.

Snują opowieści o zwycięstwie dobra nad złem, o znaczeniu przyjaźni, lojalności, o sile miłości i bezinteresownego poświęcenia.

Pszczele bohaterki – żywiołowe i energiczne oraz wesołe i rozmarzone indywidualistki chcące zmieniać otaczającą je rzeczywistość, tworzą świat pełen humoru sytuacji i słów. Przypominają współczesne codzienne zabieganie i zgiełk, w którym żyjemy.

Autorzy bajek rysują słowem portret pszczelarza, jako mądrego człowieka z pasją, któremu praca dostarcza satysfakcji i jest bardzo pożyteczna. Dzięki tej współpracy powstaje „słodki miód, który leczy ciało i wzmacnia duszę”.

Autorzy „bajek miodem pokrzepionych” swoją twórczością podjęli kolejną próbę wyjaśnienia dzieciom otaczającego świata oraz szukania odpowiedzi na trudne pytania, które stawiają, przyglądając się codziennej rzeczywistości.

Po raz kolejny okazało się, że bajki są gatunkiem ciągle żywym i dobrze się mają także w XXI wieku.

Jak w poprzednich wiekach, także i dziś bajki pełnią swą misję. Zaciekawiają, przestrzegają, zachęcają do refleksji i bawią. Niezmiennie cieszą się popularnością – są chętnie pisane, czytane i kochane. Są drogą w poszukiwaniu mądrości.

Niektóre bajkowe mądrości przybliży Andrzej Jagoda, który dziś przeczyta o pszczółce Luli. Być może będzie cykliczna kontynuacja.