„Przestrzenie współpracy polsko-niemieckiej z perspektywy społeczności Illingen i Tuchowa w budowaniu dobrych praktyk partnerskich i przyszłości” – 2016 r.

Celem projektu było utrwalenie, pogłębienie i nadanie nowych form współpracy pomiędzy obywatelami gmin Polski i Niemiec. W ramach realizacji projektu odbyły się seminaria, konferencje, miały miejsce wizyty studyjne oraz wydano biuletyn programowy.

 

Koszt całkowity projektu: 33 954,25 zł, w tym dofinansowanie: 15 000,00 zł.

Projekt współfinansowany z pozostających w dyspozycji Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec