Prawie 150 tys. zł dla tuchowskiego Domu Kultury

Prawie 150 tys. zł dla tuchowskiego Domu Kultury

Miło nam poinformować, że Dom Kultury w Tuchowie  otrzymał dofinansowanie w wysokości 145 900 zł w ramach programu grantowego Narodowego Centrum Kultury pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” na realizację projektu pt. „Tuchowski KulturaON”.

W wyniku realizacji projektu zosatnie utworzone stacjonarne i mobilne studio nagrań, a pracownicy i lokalni animatorzy kultury poszerzą swe kompetencje w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury w formie cyfrowej.

Program „Konwersja cyfrowa domów kultury” spotkał się z ogromnym zainteresowaniem instytucji kultury. Wpłynęło 1221 wniosków, z czego 1006 przeszło pozytywnie ocenę formalną. Ostatecznie wyłoniono 200 grantobiorców, którzy otrzymają łączne dofinansowanie w kwocie 26 430 500 złotych.

Program „Konwersja cyfrowa domów kultury” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Link od wyników >>>