„Podróż do miejsca urodzenia”

„Podróż do miejsca urodzenia”

Pod takim hasłem odbył się w niedzielny wieczór salon poetycko-muzyczny poświęcony Tadeuszowi Nowakowi.

Inicjatorem wydarzenia był Andrzej Jagoda, który wraz z grupą teatralną FABUŁA w składzie: Aleksandra Armatys, Iza Zając, Aleksandra Kwiek, Bartłomiej Janas, młodzieżowym zespołem wokalnym ATRIA w składzie: Aleksandra Hanak i Oliwia Ligęza oraz zespołem wokalno-instrumentalnym w składzie: Natalia Pawlak (fortepian), Alicja Stanisławczyk-Karwat (flet), Rafał Pawlak (instrumenty perkusyjne), Andrzej Jagoda (gitara) przybliżyli życie i twórczość Tadeusza Nowaka, wprawiając publiczność jego poetyckim i prozatorski słowem w oniryczną podróż w miejsca zapomniane.

Nostalgię dopełniała wizualizacja małej ojczyzny Tadeusza Nowaka, wykonana przez Justynę Krupę.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym – młodzieży i jej instruktorowi, wrażliwym na słowo; nauczycielom Szkoła Muzyczna I Stopnia w Tuchowie, wrażliwym na muzykę, wolontariuszom, wrażliwym na dobro i widzom, wrażliwym na piękno.