Piknik edukacyjny w Tuchowie

Piknik edukacyjny w Tuchowie

26 lipca na boisku przy Skałce w Tuchowie zorganizowany został piknik edukacyjny o tematyce dotyczącej ochrony powietrza.
Piękna pogoda sprzyjała, by miło, na świeżym powietrzu spędzić rodzinnie niedzielne popołudnie.
W ramach pikniku przeprowadzone zostały dwa konkursy wiedzy ekologicznej dla dzieci i młodzieży pn.: „Nie pal śmieci – wybierz kolor – segreguj śmieci” oraz „1 z 10 – wiem, jak dbać o czyste powietrze”. Konkursy przeprowadzone zostały w formie ustnej. Wzięły w nich udział całe rodziny. Rywalizacja była zacięta, uczestnicy wykazali się dobrą wiedzą z zakresu ekologii oraz jakości powietrza. Laureaci konkursów otrzymali: dyplomy, torby ekologiczne, smycze oraz nagrody rzeczowe.
Zapewne zdobyta wiedza będzie przydatna i przyczyni się do podniesienia ekologicznej świadomości młodego pokolenia oraz troski i zwiększenia dbałości o czyste powietrze.
Podczas pikniku edukacyjnego można było się dowiedzieć m.in. tego, jak dbać o środowisko oraz jakość powietrza, jak czuć się bezpiecznym w czystym środowisku.
Dla dorosłych piknik edukacyjny był również dobrą okazją do zapoznania się z możliwościami pozyskania dotacji na wymianę kotłów, a także do poszerzenia wiedzy z zakresu ochrony powietrza.

Piknik edukacyjny zorganizowano w ramach realizacji projektu:
Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe.
Cel projektu: poprawa jakości powietrza. Beneficjent: Gmina Tuchów.