Odeszła Janina Halagarda

Odeszła Janina Halagarda

Z wielkim żalem żegnamy Janinę Halagardę, wieloletniego nauczyciela, animatora kultury i poetkę.

Jest piękne lato, cudownie kwitną łąki. Miała tyle planów i o tym szczebiotały skowronki. Pytała Tuchowską słodką Panią, jakie ma pisać wiersze i jakie prośby do niej zanosić. Błagała o szczęście, radość i wiarę w Boga. Odeszła…

Teraz swój wiersz pt. „Błaganie” przeczyta Matce Bożej w niebie. Publikowaliśmy go w czerwcowym numerze „Kuriera Tuchowskiego”, dziś publikujemy go na pożegnanie.

Rodzinie, przyjaciołom i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia. Jesteśmy z Wami.
Dyrekcja i pracownicy Domu Kultury w Tuchowie oraz redakcja „Kuriera Tuchowskiego”.

„Błaganie”
Nasza Mateńko cudna, Tuchowska słodka Pani,
jakie mam pisać wiersze, jakie mam prośby zanieść?
Zaraza nas tak niszczy, w mózg wbija się i w duszę,
Maryjo, nasza Matko, Ty jesteś nadziei okruszek.

A tu już idzie lato i rozkwitają łąki,
Mamy wciąż tyle planów – szczebiocą nam skowronki.
Czerwone maki zdobią leśne, tuchowskie wzgórza…
Jakie mam pisać wiersze do Ciebie Matko Boża?

Ja nie chcę Ci się żalić, choć wiesz, co matka czuje,
gdy syna jedynego tak rzadko, rzadko widuje.
Niepewność i cierpienie jej serce co dzień rozrywa,
więc jakie strofy zanieść do Ciebie Matko jedyna?

Czym mogę Cię Mateczko przebłagać i przeprosić,
byś odwróciła zły los i dała szczęścia grosik?
Bo życie nam w Tuchowie zamarło, rośnie trwoga.
Przywróć nam o Maryjo radość i wiarę w Boga.

A tu już idzie lato i rozkwitają łąki,
Mamy wciąż tyle planów – śpiewają nam skowronki.
Czerwone maki zdobią tuchowskie, leśne wzgórza…
Jakie mam pisać wiersze do Ciebie Matko Boża?
J.H. 08.06.2020 r.