Niezwykłe jaskinie w obrazach Lucji Radwan

Niezwykłe jaskinie w obrazach Lucji Radwan

Dziś prezentujemy Państwu malarstwo urodzonej w Tuchowie, znanej w kraju i za granicą artystki – Lucji Radwan, przedstawiające piękne i niezwykłe, podziemne jaskinie.

Jak mówi artystka: „W przeciągu wielu ostatnich lat powstało szerokie spektrum mojego malarstwa, jednak najbardziej interesuję się pięknymi, podziemnymi jaskiniami. Kiedy w 1995 roku odwiedziłam węgierskie jaskinie, nie wiedziałem, że wpłynie to na moją karierę artystyczną. Speleologowie Nóra Fleck i Tamás Hazslinszky przygotowali dla nas wspaniały program. Najpierw byliśmy w Górach Bukowych, w jaskiniach István i Anna, następnie w jaskini Baradla. Zaowocowało to piękną serią akwareli. Rok później w 1996 r., na sympozjum „Sztuka w jaskini, jaskinia w sztuce” w Jósvafő, zorganizowanym przez Węgierskie Towarzystwo Badań nad Krasami i Jaskiniami (Magyar Karsztes és Barlangkutató Társulat), moje obrazy były przedstawione przez inżyniera Heinza Holzmanna. Jednym z mówców był fotograf i speleolog Pali Berg, zamieszkały w Szwajcarii”.

W tym czasie w Szwajcarii przygotowywany był Międzynarodowy Kongres Speleologiczny w La Chaux-de-Fonds. W ramach tego kongresu zorganizowana została wystawa międzynarodowych artystów, na którą również została zaproszona Lucja Radwan.Od tego czasu brała udział w różnych wystawach speleologicznych w Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych, Australii i Czechach, no i oczywiście w Austrii. Jej obrazy przedstawiają przede wszystkim jaskinie europejskie z Czech, Węgier, Słowenii, Słowacji, Austrii i Australii, które zwiedziła osobiście.

W 2013 r. obraz olejny „Jaskinia Belińska Słowacja” i obraz akrylowy „Demänovska lodova jaskyna” zostały opublikowane w czasopiśmie „Iluminacje”, publikacja sekcji NSS Arts & Letters, nr wydania 20.
W 2016 r. obraz „Dachstein-Eishöhle” (akryl na papierze) opublikowany został w książce „Jaskinie i jaskinie krasowe w Austrii”, której autorami są: Christoph Spötl, Lukas Plan i Erhard Christian.

Zapraszamy na: www.radwan.at; http://radwan.gallery

Lucja Radwan jest artystką urodzoną w Tuchowie, a od 1975 r. mieszkającą w Austrii. Jest córką malarza, rzeźbiarza i więźnia obozu Auschwitz, Tadeusza Radwana oraz pochodzącej z Austrii Józefy Radwan, z domu Scheichl. Edukację artystyczną rozpoczęła pod okiem ojca. Pobierała nauki u znanych malarzy m.in. Krayema i Gyorgy’a Kornisa. Jest członkiem Związku Zawodowego Artystów Austriackich w Wiedniu (Berufsvereinigung der bildenden Künstler Österreichs Schloss Schönbrunn-Wien). Jest też członkiem Austriackich Grotołazów, Seibersdorf. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Initiative Wahring. Jej obrazy znajdują się w zbiorach instytucji kolekcjonujących współczesne malarstwo austriackie, są w posiadaniu instytucji oraz muzeów w Polsce i wielu krajach świata, ale artystka jest szczególne dumna, że znajdują się w zbiorach papieża Jana Pawła II. W dorobku artystycznym posiada liczne nagrody i udziały w targach sztuki, a także wystawy indywidualne i zbiorowe na kilku kontynentach. Utrzymuje stały kontakt z Polską, jest siostrą Pszczelarza roku 2016, Alberta Radwana. (fragment notki biograficznej – źródło: https://www.tuchow.pl/rozmowa-z-lucja-radwan-o-japonskim-malarzu-tetsuro-kimurze/).


#kulturaztobą

#tuchowscyartyści