„Nauczyciele są dla społeczeństw trampoliną do lepszego jutra”.

„Nauczyciele są dla społeczeństw trampoliną do lepszego jutra”.

Na ich ręce, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, całej szkolnej społeczności składamy najserdeczniejsze życzenia.