„Na tuchowskim rynku” –  z cyklu Przegląd widowisk historycznych odc. 3 SP Burzyn

„Na tuchowskim rynku” – z cyklu Przegląd widowisk historycznych odc. 3 SP Burzyn

2 listopada 1340 roku Kazimierz Wielki nadał opatowi tynieckiemu Bogusławowi przywilej na zmianę w Tuchowie prawa polskiego na magdeburskie.

Jednym z przywilejów było ustanowienie targu, który od tamtego czasu odbywa się w każdy wtorek „dla możności zakupów i sprzedaży wszelkich towarów potrzebnych ludziom wszelkiego pochodzenia czy stanowiska i z każdego kraju”.

Andrzej Mężyk zauważa, że targi w Tuchowie odbywały się co wtorek, jarmarki zaś, bo tak o wtorkowym rwetesie mówimy dziś, odbywały się w Tuchowie tylko pięć razy w roku na podstawie osobnych przywilejów królewskich i opackich.

Tak jak i dziś, tak dawniej, we wtorek na tuchowskim rynku było głośno, handlowano różnymi produktami i, co ciekawe, do „handlu towarami o większej wadze korzystano z miejskiej wzorowni miar, składającej się z wagi z odważnikami w postaci dużych kamieni (…) oraz sznura geometrycznego, miary korca tuchowskiego, stągwi na zboże oraz skrzyń solnych.

To, jak wyglądały tuchowskie jarmarki, 10 lat temu przedstawiła Szkoła Podstawowa w Burzynie „Na tuchowskim rynku”. Zapraszamy do podróży w przeszłość.

Źródło:
Mężyk A., „Kazimierz Wielki – darczyńca przywileju lokacyjnego Tuchowa” [w:] „Pokłosie tuchowskich jubileuszy. Materiały z sesji naukowych z okazji 650-lecia (10.11.1990) i 670-lecia (14.09.2019) pod red. A. Kowalika i J. Kozioła”, Tuchów 2011

#680-lecieprawmiejskich