Młody Tuchów otwiera się na świat i nowe, inne kultury, działając w ramach Program Równać Szanse

Młody Tuchów otwiera się na świat i nowe, inne kultury, działając w ramach Program Równać Szanse

Pierwszą podróż reporterską zaplanowali i zorganizowali do Krakowa, by tu zebrać jak najwięcej informacji o kulturze żydowskiej!

Zgromadzili sporo materiału filmowego i fotograficznego w dosyć trudnych warunkach pogodowych! A teraz czas na kolejne działania!Program Równać Szanse ma na celu rozwijać kompetencje społeczne i emocjonalne młodzieży mniejszych miejscowości, dając im możliwość samodzielnego działania.