Melaniusze wręczone! Dom Kultury w Tuchowie wyróżniony! Serdecznie dziękujemy!

Melaniusze wręczone! Dom Kultury w Tuchowie wyróżniony! Serdecznie dziękujemy!

W czwartek 28 stycznia 2020 r. w sali widowiskowej Domu Kultury w Tuchowie, przy zachowaniu wszelkich zasad sanitarnych odbyło się noworoczne spotkanie połączone z uroczystością wręczenia honorowego wyróżnienia „Melaniusz”.

W naszej społeczności gminnej jest wielu ludzi, którzy poprzez swoją działalność gospodarczą, społeczną, samorządową, oświatową, wychowawczą, sportową, charytatywną, kulturalną i promocyjną szczególnie zasłużyli się dla rozwoju miasta i gminy Tuchów.

Podczas noworocznego spotkania tradycją jest, że burmistrz Tuchowa przedstawia to, co zrealizowano w gminie w minionym roku, a także przedstawia plany na bieżący rok. Magdalena Marszałek – burmistrz Tuchowa w swoim wystąpieniu podkreśliła wagę dotychczasowych inwestycji, a także nakreśliła kierunki działań w 2021 r. W priorytetowych działaniach znalazły się m.in. ochrona powietrza, rozwój infrastruktury drogowej, sportowej i rekreacyjnej.

Następnie odbyła się ceremonia wręczenia statuetek „Melaniusz” za zasługi dla rozwoju miasta i gminy Tuchów.

W tym roku kapituła przyznała 3 wyróżnienia. Statuetkę „Melaniusz” otrzymali: Bogusława Zofia Fula, Kazimierz Gawryał i Dom Kultury w Tuchowie.

Statuetki zasłużonym wręczyła burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Stanisławem Obrzutem i zastępcą burmistrza Wiktorem Chrzanowskim.

Uroczystość rozpoczął i zakończył koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu grupy muzycznej pod kierownictwem Marka Jachera.

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia Pani Bogusławie Fuli oraz Panu Kazimierzowi Gawryałowi.

Ze względu na ograniczenia epidemiczne uroczystość odbyła się bez udziału publiczności, a jej transmisję na żywo zapewniła telewizja STARnowa.TV – https://www.facebook.com/watch/live/?v=866853394153110&ref=watch_permalink