„Kultura osadzona w tradycji – poszerzenie oferty kulturalnej na obszarze gminy poprzez realizację czterech wydarzeń” – 2018 r.

W ramach realizacji projektu zorganizowano i przeprowadzono cztery wydarzenia kulturalne, tj.:

1) „Pejzaże tradycji ludowych – festiwal sołectw”

2) „Międzynarodowe kreowanie marki oraz promocja produktu Tuchowa i Pogórza”

3) „Plener malarski – sacrum natury i sacrum kultury”

4) „Turystycznie na grzyby, czyli polowanie na prawdziwka”

 

Koszt całkowity projektu: 56 902,77 zł, w tym dofinansowanie: 36 207,00 zł.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.