Książeczka oszczędnościowa PKO Mariana Stylińskiego w Muzeum Miejskim w Tuchowie

Książeczka oszczędnościowa PKO Mariana Stylińskiego w Muzeum Miejskim w Tuchowie

Ciekawe znalezisko w Urzędzie Miejskim w Tuchowie!

W toku prowadzenia prac archiwistycznych w Urzędzie Miejskim w Tuchowie odnaleziono książeczkę oszczędnościową PKO Mariana Stylińskiego, legionisty i burmistrza Tuchowa.

W książeczce widnieje jeden wpis dokumentujący wpłatę kwoty 2554,53 zł z dnia 11 października 1940 r.

Burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek przekazała książeczkę kustoszowi Muzeum Miejskiego w Tuchowie, Ryszardowi Wronie.