II Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych pn. „Forum Obywateli z Małych Miast i Gmin Europy” – 23-25 sierpnia 2001 roku

II Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych pn. „Forum Obywateli z Małych Miast i Gmin Europy” – 23-25 sierpnia 2001 roku

Uczestnicy: Tuchów, Saint Jean de Braye, Detva, Martfü, Pettenbach, Hodonice

Kwota dofinansowania 14 900 euro (II i III)

Wsparcie finansowe: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki