„I Wy winniście im cześć…” ( A. Asnyk)

„I Wy winniście im cześć…” ( A. Asnyk)

25 września i 17 października to daty przypominające o wydarzeniach z roku 1944, w których brali udział partyzanci batalionu „Barbara”. Dwa ważne miejsca w naszym regionie: Jamna i Dąbry, które zdecydowały o losach młodych ludzi walczących za ojczyznę.

Jednym z nich był płk. Jerzy Pertkiewicz, któremu poświęcone było dzisiejsze spotkanie w Muzeum Miejskim w Tuchowie. Uczestniczyła w nim młodzież Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tuchowie.

Prelekcja dotyczyła życia partyzantów widzianego oczami Jerzego Pertkiewicza, autora książki „Regina II. Pluton partyzancki batalionu BARBARA 16 pp Armii Krajowej ziemi tarnowskiej”.

Cieszymy się, że młodzi ludzie z zaciekawieniem potrafili wysłuchać świadectwa o ludziach, którzy właśnie dla nich bronili wolności i godności!