I Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych pn. „Wstęp do 5-letniego kursu integracyjnego z Unią Europejską” – 26-29 maja 2000 roku

I Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych pn. „Wstęp do 5-letniego kursu integracyjnego z Unią Europejską” – 26-29 maja 2000 roku

Uczestnicy: Tuchów, Saint Jean de Braye, Illingen, Pettenbach, Martfü, Detva, Baraniwka

Kwota dofinansowania  14 996 euro

Wsparcie finansowe: Program PHARE, Inicjatywy Proeuropejskie i Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej