66. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI

Start

Koniec

Przed nami 66. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI
Eliminacje miejskie i powiatowe w Tuchowie odbędą się w tradycyjnej formie (z zachowaniem reżimu sanitarnego) już 14 kwietnia (środa) 2021 r. w sali widowiskowej tuchowskiego Domu Kultury od godz. 9.00.
Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów (z wyłączeniem studentów kierunków artystycznych) oraz osoby dorosłe do udziału w konkursie.
Nasza instytucja przeprowadzi eliminacje miejskie i powiatowe we współpracy z Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu.
Tegoroczna edycja konkursu odbywać się będzie pod hasłem: ROK POETÓW – ROK POEZJI i obejmie cztery odrębne turnieje:
Turniej Recytatorski
Turniej Poezji Śpiewanej
Turniej Teatrów Jednego Aktora
Wywiedzione ze Słowa
Regulamin i karty zgłoszeń dla poszczególnych turniejów 66.OKR są do pobrania na stronie internetowej http://tkt.art.pl/category/okr/
Czytelnie wypełnione karty uczestnictwa należy przesłać na adres organizatora eliminacji: Dom Kultury Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów (z dopiskiem na kopercie 66. OKR) lub e- mailem: [email protected], wpisując w temacie 66. OKR, w nieprzekraczalnym terminie do 7 kwietnia 2021 r.
Prosimy o staranne wypełnienie kart, podanie adresów i numerów telefonów kontaktowych, pamiętając o wypełnieniu oświadczeń na drugiej stronie formularza.
Dodatkowych informacji dot. eliminacji miejskich i powiatowych w Tuchowie udziela koordynator Andrzej Jagoda. tel.14/6525 436.
Serdecznie zapraszamy!

Skip to content