„Ekologiczna platforma edukacyjna, informacyjna i promocyjna z wykorzystaniem technologii filmowej na wielkoformatowym ekranie” – 2014 r.

„Ekologiczna platforma edukacyjna, informacyjna i promocyjna z wykorzystaniem technologii filmowej na wielkoformatowym ekranie” – 2014 r.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono warsztaty dla młodzieży dotyczące edukacji ekologicznej na temat ochrony dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego obszaru Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju w korelacji z obszarami Natura 2000 oraz zorganizowano konkurs na scenariusze filmowe, w tym spoty oraz scenariusze informacyjne
z zakresu edukacji, informacji i promocji ekologicznej. W wyniku realizacji projektu powstało
5 filmów edukacji ekologicznej oraz 5 spotów informacyjno-promocyjnych, które prezentowane były na ekranie led podczas zorganizowanych przez Dom Kultury w Tuchowie imprez. Wydrukowano również ulotki promujące projekt.

Koszt całkowity projektu: 25 500,95 zł, w tym dofinansowanie: 16 873,48 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oś LEADER na lata 2007-2013.