Do Domu Kultury w Tuchowie dotarł sprzęt do organizacji zajęć i warsztatów w postaci sześciu laptopów, będący zwieńczeniem realizowanego w styczniu br. projektu „Sieć na kulturę w podregionie tarnowskim”

Do Domu Kultury w Tuchowie dotarł sprzęt do organizacji zajęć i warsztatów w postaci sześciu laptopów, będący zwieńczeniem realizowanego w styczniu br. projektu „Sieć na kulturę w podregionie tarnowskim”

Dzięki przeprowadzonym podczas ferii zimowych zajęciom: „Dostępność zasobów cyfrowych online” oraz „Projektowanie i realizacja serwisów internetowych oraz gier mobilnych” dziś możemy cieszyć się z otrzymanego sprzętu.

Cieszymy się ogromnie i dziękujemy wszystkim uczestnikom zajęć za wspólnie spędzony czas. I miejmy nadzieję do zobaczenia na kolejnych zajęciach.

Dziękujemy Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju za przekazanie sprzętu.Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).