Broszura z mapą dla szlaku historycznego pn. „Pogórzański Szlak Dumy z Niepodległej” wydana!

Broszura z mapą dla szlaku historycznego pn. „Pogórzański Szlak Dumy z Niepodległej” wydana!

Oddajemy w Państwa ręce broszurę z mapą dla szlaku historycznego pn. „Pogórzański Szlak Dumy z Niepodległej”, wydaną i opracowaną przez Dom Kultury w Tuchowie w ramach realizacji projektu pn. „Bój pod Łowczówkiem i Bitwa Warszawska – Duma Niepodległej”.

Otwierając kolejno 152 strony broszury, odkrywamy karty historii związanej z bitwą pod Łowczówkiem, bitwą warszawską oraz wojną polsko-bolszewicką. Tak naprawdę to przewodnik historyczny po czternastu gminach, wśród nich są: Tuchów, Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski, Gromnik, Ciężkowice, Bobowa, Zakliczyn, Pleśna, Wojnicz, Wierzchosławice, Tarnów, miasto Tarnów, Skrzyszów, Ryglice. To na jego stronach zapisaliśmy naszą lokalną historię, przywołujemy postaci, bohaterów i ojców niepodległości, opisujemy wydarzenia oraz miejsca walk o wolną i niepodległą Polskę.

A jak we wstępie przewodnika burmistrz Tuchowa – Magdalena Marszałek pisze: „Projekt „Bój pod Łowczówkiem i Bitwa Warszawska – Duma Niepodległej” inspirowany jest słowami Józefa Piłsudskiego: „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości”. Ideą naszego projektu jest właśnie szacunek dla przeszłości w imię prawa do przyszłości oraz pielęgnowanie pamięci lokalnej i narodowej. Tym samym wypełniamy słowa Wincentego Witosa, który powiedział, że „Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska”. Wyznaczenie „Pogórzanskiego Szlaku Dumy z Niepodległej” traktujemy jako nasz obowiązek oraz dług wdzięczności wobec tych, którzy tę dumę budowali. Bo jak mawiał Ignacy Jan Paderewski: „Najważniejszą rzeczą w życiu jest świadomość spełnienia obowiązku”. Właśnie w jego poczuciu wspólnie z gminami i miastami Małopolski utrwalamy pamięć o drogach do niepodległości, której ślady są mocnym fundamentem przyszłości”.

Zapraszamy nie tylko na wirtualny spacer „Pogórzańskim Szlakiem Dumy z Niepodległej” – http://szlakniepodleglosci.eu, lecz również na faktyczne odkrywanie naszej lokalnej historii z przewodnikiem https://dktuchow.pl/wp-content/uploads/2020/10/Pogorzanski-szlak-duma-z-niepodleglej-CALOSC_www.pdf i mapą dla szlaku historycznego https://dktuchow.pl/wp-content/uploads/2020/10/mapa_www-1.pdf w ręku.

Przypomnijmy, że w ramach realizacji projektu (oprócz opracowania i wydania broszury wraz z mapą dla szlaku historycznego):

– Opracowany został spacer wirtualny pn. „Bój pod Łowczówkiem i Bitwa Warszawska – Duma Niepodległej”, który zawiera tematyczną wizualizację i animację wydarzeń, miejsc historycznych i postaci, które związane były z odzyskaniem niepodległości i jej utrwaleniem zwieńczonym zwycięstwem w bitwie warszawskiej.

– Wyznaczony został szlak historyczny pn. „Pogórzański Szlak Dumy z Niepodległej”, który odnosi się do wydarzeń, miejsc historycznych i postaci, które związane były z odzyskaniem niepodległości.

– Zorganizowane zostały spotkania historyczne dla mieszkańców gminy Tuchów i regionu tarnowskiego oraz lekcje historyczne dla dzieci i młodzieży.

Projekt pn. „Bój pod Łowczówkiem i Bitwa Warszawska – Duma Niepodległej” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” (Niepodległa). Projekt realizowany przez Dom Kultury w Tuchowie w koalicji dla Niepodległej z Polskim Towarzystwem Gimnastycznym Sokół w Tuchowie i Towarzystwem Miłośników Tuchowa.