80. rocznica zagłady Żydów tuchowskich

80. rocznica zagłady Żydów tuchowskich

W 80. rocznicę zagłady Żydów tuchowskich z młodzieżą oraz lokalną społecznością w Domu Kultury w Tuchowie spotkali się przedstawiciele Oddziału IPN w Krakowie: zastępca dyrektora Oddziału IPN w Krakowie – dr Michał Wenklar oraz dr Roman Gieroń – pracownik Oddziału IPN w Krakowie, który wygłosił prelekcję pt. Aktion „Reinhard” w Dystrykcie Krakowskim.

Burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek, zastępca burmistrza Wiktor Chrzanowski, sekretarz Gminy Tuchów Jerzy Laska, dyrektor Domu Kultury w Tuchowie Janusz Kowalski, zastępca dyrektora Oddziału IPN w Krakowie dr Michał Wenklar, pracownik Oddziału IPN w Krakowie dr Roman Gieroń złożyli wiązanki kwiatów przy tablicy upamiętniającej istnienie getta w Tuchowie.