80. rocznica pierwszego transportu Polaków do KL Auschwitz – 14 czerwca 1940 r.

80. rocznica pierwszego transportu Polaków do KL Auschwitz – 14 czerwca 1940 r.

TUCHÓW PAMIĘTA!
14 czerwca 2020 r. – 80. rocznica pierwszego transportu Polaków do KL Auschwitz – 14 czerwca 1940 r.

Wśród więźniów pierwszego transportu znalazły się dwie osoby z naszego regionu: Edward Wrona oraz Ludwik Wrona.
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!