1 września uroczyście obchodziliśmy 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej, pamiętając o wydarzeniach sprzed lat, które na zawsze zmieniły ludzkość, zmieniły świat.

1 września uroczyście obchodziliśmy 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej, pamiętając o wydarzeniach sprzed lat, które na zawsze zmieniły ludzkość, zmieniły świat.

Mszę świętą w kościele pw. św. Jakuba St. Ap. odprawił i kazanie wygłosił proboszcz ks. Alfons Górowski. W uroczystościach udział wzięli: burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek, przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie Stanisław Obrzut, zastępca burmistrza Wiktor Chrzanowski, radni Rady Miejskiej w Tuchowie, radni Powiatu Tarnowskiego, dyrektorzy szkół z terenu gminy Tuchów, dyrektorzy instytucji, przedstawiciele stowarzyszeń, mieszkańcy gminy Tuchów oraz goście.

Po mszy św. władze samorządowe, uczestnicy oraz poczty sztandarowe: Gminy Tuchów, Armii Krajowej-niesionej przez delegację Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów – CKZiU w Tuchowie, LO w Tuchowie, SP w Tuchowie, SP w Siedliskach, SP w Burzynie, SP w Karwodrzy, SP w Jodłówce Tuchowskiej, SP w Łowczowie, Koła Pszczelarzy w Tuchowie udali się pod pomnik okupacji niemieckiej i sowieckiej z Tuchowa i gminy w latach 1939-1945. Przemarsz prowadzony był przez werblistów szkoły muzycznej w Tuchowie pod kierunkiem Rafała Pawlaka, którzy zadbali również o dalszą oprawę muzyczną.

Po modlitwie za ofiary wojny, odczytaniu Apelu Poległych przez Grzegorza Mastalerza kwiaty pod pomnikiem złożyły delegacje: w imieniu samorządu burmistrz Tuchowa, przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie oraz zastępca burmistrza oraz radni Powiatu Tarnowskiego; przedstawiciele Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Towarzystwa Miłośników Tuchowa, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Polskiego Stronnictwa Ludowego w Tuchowie; szkół: CKZiU w Tuchowie, LO w Tuchowie, SP w Tuchowie, SP w Siedliskach, SP w Karwodrzy, SP w Jodłówce Tuchowskiej, SP w Łowczowie, Lidia Śliwa, a także w imieniu rodziny Rozwadowskich Tomasz Wantuch.

Burmistrz Tuchowa wygłosiła przemówienie, przypominając o poświęceniu za wolną Polskę, w której dziś możemy żyć i konieczności pamięci o złożonej ofierze.

Po oficjalnych uroczystościach w Domu Kultury w Tuchowie odbył się wieczór poetycko-muzyczny „Połączeni pamięci nicią”, podczas którego wybrzmiały najpiękniejsze utwory C.K. Norwida i K. K. Baczyńskiego, wywołując łzy wzruszenia i głęboką refleksję.

W przygotowanie wydarzenia zaangażowali się ludzie o wrażliwych duszach, nauczyciele szkoły muzycznej w Tuchowie, nauczyciele poloniści ze szkół z terenu naszej gminy, animatorzy kultury Domu Kultury w Tuchowie, sympatycy związani z Domem Kultury w Tuchowie i Szkołą Muzyczną. A byli to: Iwona Sandecka, Mirosława Tomasik, Jadwiga Wiśniewska, Ewa Ustjanowska, Aleksandra Armatys, Anna Madejska, Alicja Stanisławczyk-Karwat, Edyta Sulimska, Teresa Zawisza, Katarzyna Wnęk, Katarzyna Wrona, Andrzej Król, Piotr Duda, Dawid Augustyn, Eugeniusz Korbicz, Kamil Kukla, Wioletta Synycja, Jerzy Synycja, Kazimierz Król, Rafał Pawlak, Natalia Pawlak, Maja Wiśniewska, Andrzej Stanisławczyk, Katarzyna Pater, Andrzej Jagoda, Paulina Kloch, Alicja Rusin, Marek Jacher. O oświetlenie i nagłośnienie zadbał Wacław Ropski, a realizacją obrazu zajął się Michał Kulikowski. W aranżację scenografii zaangażowane były Wiesława Hudyka i Dorota Strojny.

Wieczornicę patriotyczną przygotowały Anna Madejska i Katarzyna Pater.

Dziękujemy Państwu, że byliście z nami, że pielęgnujecie Państwo „…pamięć o tych… których…nie ma…”