1 września 2021 w Tuchowie

1 września 2021 w Tuchowie

W związku z rocznicą wybuchu II wojny światowej zapraszamy na uroczystości związane z upamiętnieniem wydarzeń z lat 1939-1945.

Rozpoczną się one mszą świętą w kościele pw. św. Jakuba St. Ap., a zakończą wieczorem poetycko-muzycznym „Połączeni pamięci nicią”.

Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne wieczór poetycko-muzyczny odbędzie się w DOMU KULTURY W TUCHOWIE!

Zapraszamy